મારા સાયબર વિશ્વમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.........

પ્રિય મિત્રો,
આપ સૌ મારા બ્લોગ પર અવારનવાર પધારો છો તે મારા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. પણ ઘણા મિત્રો તેમના અભિપ્રાય આપ્યા વગર જ જતા રહે છે, જે મને થોડું અધુરૂં લાગે છે. આપ સૌના અભિપ્રાય મારા માટે ઘણાં જ અગત્યના છે અને તે મને કંઈક વધુ સારું કરવાની પ્રેરણા અને ઉત્સાહ આપતા રહે છે. તો મિત્રો આપ જ્યારે-જ્યારે મારા બ્લોગની મુલાકાત લો ત્યારે આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપતા રહો તેવી અપેક્ષા.

સૌ મિત્રોને નમ્ર વિનંતિ કે અહીં મુકેલી રચનાઓ માત્ર સાંભળવા માટે જ છે, આથી મહેરબાની કરી ડાઉનલોડ માટે પૂછવું નહીં. આભાર.
મારા સંગ્રહમાંથી કેટલાંક આલ્બમના મુખપૃષ્ઠો:સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2009

નવરાત્રિ સ્પેશિયલ ૧૨ - મારો સોનાનો ઘડુલો રે

સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે, હર્ષિદા રાવલ

મારો સોનાનો, ઘડુલો રે;
હા, પાણીડાં છલકે છે હા,પાણીડાં છલકે છે!

હે ઘૂંઘટની ઓરકોર હે પાલવની ઓરકોર;
ગોરું મુખલડું મલકે છે હા, પાણીડાં છલકે છે!

હે પચરંગી પાઘડી વા'લાને બહુ સોહે રાજ;
હે નવરંગી ચૂંદડી ચટકે ને મન મોહે રાજ.
હે ઘૂંઘટની ઓરકોર .......

હે અંગે અંગરખું વા'લાને બહુ સોહે રાજ;
હે કમખે તે આભલા ચટકે ને મન મોહે રાજ.
હે ઘૂંઘટની ઓરકોર ........

રેશમી ચોરણો વા'લાને બહુ સોહે રાજ;
હે મશરૂનો ચણિયો ચટકે ને મન મોહે રાજ.
હે ઘૂંઘટની ઓરકોર ........

હે માથડિયે ઝૂલફાં વા'લાને બહુ શોભે રાજ;
હે અંબોડે ફૂલડાં ચટકે ને મન મોહે રાજ.
હે ઘૂંઘટની ઓરકોર ........

દલડાંની ડેલીએ વા'લાનું રૂપ બહુ સોહે રાજ;
અંબોડે ફૂલ એક ચટકે ને મન મોહે રાજ.
હે ઘૂંઘટની ઓરકોર ........

1 ટિપ્પણી: